سیستم مدیریت یکپارچه

سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001:2008

 سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد   ISO 14001:2004 

سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد OHSAS 18001:2007 

 سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد HSE-MS

 

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS