انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

نام : علی اصغر امجدی
سمت : مدیر عامل

 

سوابق تحصیلی : 

فوق ليسانس مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتي شريف
سال اخذ مدرک: 1378
لیسانس مهندسي برق قدرت
محل اخذ مدرك : دانشکده علم و صنعت ايران
سال اخذ مدرک: 1350

 

سوابق كاري:

 

رديف

شرکت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه فعاليت

1

مهندسين مشاور نيرو

مديرعامل

1394 تاکنون

2

شفق سازان صنعت برق

مديرعامل

1393-1394

3

آب و برق کیش

مديرعامل

1392-1393

4

توزیع نیروی برق استان البرز

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

1387-1391

5

توزیع نیروی برق غرب استان تهران

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

1385-1387

6

برق منطقه ای استان های مازندران و گلستان

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

1383-1385

7

برق منطقه ای استان های زنجان و قزوین

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

1378-1383

8

برق منطقه ای استان های آذربایجان شرقی و غربی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

1374-1378

9

توزیع نیروی برق استان همدان

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

1370-1374

10

برق منطقه ای استان مرکزی

مدیر امور برق

1366-1370

11

برق منطقه ای استان تهران

مدیر امور برق

1360-1366

12

برق منطقه ای استان اردبیل

رئیس ناحیه برق

1357-1360

13

اداره برق شهرستان های سراب و اهر

رئیس برق شهرستانهای سراب و اهر

1352-1357

 

عضویت در کمیته مرتبط :

1 -مسئول كميته مطالعات ترانسفورماتورها
2 - رئيس كميته تحقيقات مركزي شركت برق منطقه اي آذربايجان
3 - رئيس كميته تحقيقات مركزي شركت برق منطقه اي استان هاي زنجان و قزوين
4 - رئيس كميته برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي و عضو شوراي زيربنايي
5 - رئيس كميته انرژي و سوخت استان همدان
6 - قائم مقام وزير نيرو در استان مازندران و گلستان
7 - قائم مقام وزير نيرو در استان البرز
8 - رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع
9 - عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
10- عضو كميته تخصصي برق سازمان نظام مهندسي استان تهران
11- عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز

برخی از دوره های آموزشی :

1 -گذراندن دوره انرژي جامع از دانشگاه مورداك استراليا با همكاري مركز تحصيلات تكميلي زنجان
2 - دوره سرپرستي از دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران
3 -دوره مديريت مياني وزارت نيرو سازمان سازندگي و آموزش 
4 - دوره مديريت عالي وزارت نيرو سازمان سازندگي و آموزش 
5 - دوره مديريت عالي انفورماتيك شركت داده پردازي ايران 
6 - دوره مديريت تحول در نظام اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
7 - دوره مديريت مهندسي مجدد و مهندسي معكوس موسسه تحقيقات و آموزش مديريت 
8 - سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پروژه شركت داده پردازي ايران 
9 - مديريت و انتقال تكنولوژي)فن آوري( موسسه تحقيقات و آموزش مديريت 
10- مديريت استراتژيك دانشكده مديريت دانشگاه تهران 
11- مديريت استراتژيك وزارت نيرو مركز مطالعات و آموزش مديريت 
12- مديريت تغيير و نوآوري در سازمانها موسسه تحقيقات و آموزش مديريت 
13- برنامه ريزي استراتژيك وزارت نيرو شركت توانير 
14- مديريت و حسابداري دانشكده مديريت دانشگاه تهران 
15- دوره مديريت بحران ستاد مديريت بحران كشور

برخی از عناوین کسب شده :

1- دريافت رتبه ممتاز توسعه صنعتي كشور از دانشگاه علم و صنعت ايران
2- دريافت لوح زرين بعنوان يكي از چهرهاي درخشان مروجين دانش و فن از انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران
3- كسب عنوان مدير نمونه ملي و استاني در جشنواره شهيد رجايي شركت مادر تخصص توانير