انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

نام : حمیدرضا محمدی انارکی
سمت : رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصیلی : 

دوره دکتري مديريت استراتژيک DBM
محل اخذ مدرك : موسسه آموزش عالي اميرکبير
سال اخذ مدرک: 1393

فوق ليسانس مديريت پروژه MBA
محل اخذ مدرك : سازمان مديريت صنعتي
سال اخذ مدرک: 1390

لیسانس مهندسي برق الكترونيك
محل اخذ مدرك : دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز  
سال اخذ مدرک: 1371

 

سوابق كاري:

 

رديف

شرکت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه فعاليت

1

مهندسين مشاور نيرو

رئيس هيات مديره و معاونت توزیع و انتقال انرژی

1393 تاکنون

2

صنايع برق افق ثمين

مديرعامل

1393 تاکنون

3

تامر پارس

مديرعامل

1389-1393

4

مپصا مشاور ارشد مدير عامل

1388-1389

5

مپصا طراح و مجري تأسيسات برق جايگاههاي CNG 1387-1388

6

اسسکو سرپرست كارگاه خط انتقال

1384-1387

7

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران کارشناس مطالعات فني اقتصادي برقي كردن راه‌آهن

1383-1384

8

طامر کارشناس اصلاح و بهينه‌سازي شبكه برق شمال غرب تهران

1381-1383

9

گهرشيد مجري پروژه تاسيسات دادگستري گرگان

1379-1381

10

الکتریکوم سرپرست کارگاه احداث دانشکده کشاورزی گرکان

1375-1379

11

سازمان جهاد سازندگی

مهندس پروژه های برقرسانی

1372-1375

12

الکتریکوم مجری کارخانه کاغذسازی قائمشهر

1371-1372