انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

نام : عبدالله غفاری توسلی
سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصیلی : 

ليسانس مدیریت صنعتی
محل اخذ مدرك: دانشگاه دهخدا قزوین
سال اخذ مدرک: 1358
 

 

 

سوابق كاري:

 

رديف

شرکت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه فعاليت

1

مهندسين مشاور نيرو

نائب رئیس هیئت مدیره و معاونت مالی و پشتیبانی

1393 تاکنون

2

صنايع زيست فناوري کارا

نايب رئيس هيئت مديره

1391-1393

3

کارآفرينان توسعه صنعت مهر

مشاور مالي و مالياتي

1391-1391

4

گام تک تبريز

رئیس هیات مدیره

1391 تاکنون

5

گسترش صنعت علوم زيستي

مشاور اجرائي مديريت

1387-1394

6

نوع سوم طرح

مشاور مالي و اجرائي مديريت

1387-1393

7

سازمان تعاون مصرف شهر و روستا

عضو هيئت تصفيه

1384-1384

8

گسترش صنعت علوم زيستي

معاون مالي و اداري

1384-1387

9

دفاتر بازرگاني خارج از کشور

عضو هيئت تصفيه

1383-1383

10

سازمان غله کشور

عضو هيئت تصفيه

1383-1383

11

وزارت بازرگاني

مشاور درامور شرکت ها

1382-1384

12

شرکت بازرگاني دولتي ايران

معاون مالي

1381-1382

13

حمل و نقل بين المللي سوسنگرد

عضو هيئت مديره

1380-1381

14

سهامي فرش ايران

معاون مالي و اداري 1378-1380
15

صنايع کابل سازي افق البرز

مشاور اجرائي مديريت 1377 تاکنون
16 موسسات حسابرسي و خدمات مديريت حسابرس و خدمات مديريت 1375-1378
17

توليدي هادي برق

معاون مالي اداري 1374-1375
18

توليدي و صنعتي نسيم آور

عضو هيئت مديره و مديرعامل 1370-1374
19

شيشه قزوين

مدير حسابرسي داخلي و کنترلر مالي 1368-1370
20

سيمکات

نايب رئيس هيئت مديره و معاون اداری و مالی 1367-1372
21

آجر سفالين

رئيس هيئت مديره و مدير مالي بازرگاني 1367-1368
22

توليدي آج

عضو هيئت مديره و مدير عامل 1365-1368
23

سازمان حسابرسي

حسابرس مستقل 1363-1365
24

توليدي ايران دو چرخ

حسابرس داخلي 1362-1363
25

کارخانجات لوازم اتومبيل ايران

مشاغل مالي و حسابداري و برنامه ريزي 1355-1362

 

توانایی های حرفه ای :

- مشاوره مديريت در فعاليت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي
- مشاوره اجرايي و مالي
- همکاري در امور تصميم سازي و تصميم گيري هيئت مديره ها
- اداره امور مجامع و حسابرسي داخلي و عملياتي
- مشاور و نظارت بر برنامه ريزي و سازماندهي و ساماندهي شرکت/سازمان
- مشاور و نظارت بر استقرار سيستم ها و روشها و ساختار تشکيلاتي
- همکاري و نظارت موثر در استقرار سيستم بازرگاني و بازاريابي اثر بخش
- همکاري و نظارت موثر بر اجراي طرحها و کنترل پروژه
- مديريت کلان امور مالي و منابع انساني
- مديريت در امور شرکتها و سرمايه گذاريها