انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 3

مبادله قرارداد خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 3

قرارداد "خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی BOO اندیمشک 3، پست بلافصل، خط انتقال مربوطه، و تهیه طرح اتصال به شبکه" به کارفرمایی شرکت نیرو تراز پی ریز در تاریخ 1400/02/01 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/9/13 بازگشت به آرشیو