انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

حمیدرضاحاجی محمدی انارکی
حمیدرضاحاجی محمدی انارکی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکترای مدیریت استراتژیک DBM

حدود سوابق: 23 سال

پرویز پورنقی
پرویز پورنقی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مدیریت

حدود سوابق: 35 سال

مجید روهینا
مجید روهینا

نائب رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس مدیریت اجرائی

حدود سوابق: 23 سال

محمد جواد طاهری
محمد جواد طاهری

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 42 سال

الیاس رحیم زاده
الیاس رحیم زاده

فوق‌ليسانس‌ مکانیک

حدود سوابق: 43 سال

محمود حیدری
محمود حیدری

ليسانس‌ مكانيك

حدود سوابق : 40 سال

فرامرز رهبر
فرامرز رهبر

دکترای مدیریت انرژی

حدود سوابق: 43 سال

غلامرضا امین
غلامرضا امین

لیسانس عمران

حدود سوابق: 35 سال

 علی‌ دربانی
علی‌ دربانی

لیسانس برق

حدود سوابق: 44 سال

علی برزگر
علی برزگر

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق: 28 سال

یدالله اعتمادی نیا
یدالله اعتمادی نیا

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 39 سال

 پوریا معقولی
پوریا معقولی

دكتراي برق قدرت

حدود سوابق: 16 سال

غلامرضا ذاکر
غلامرضا ذاکر

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 32 سال

یوسف رضا نصیری
یوسف رضا نصیری

‌ليسانس‌ مكانيك‌

حدود سوابق: 28 سال

حسین جلالی فراهانی
حسین جلالی فراهانی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 20 سال

حمید عباسیان
حمید عباسیان

لیسانس عمران

حدود سوابق: 25 سال

حسین عرفانیان
حسین عرفانیان

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 31 سال

 کاظم جواهری
کاظم جواهری

فوق ليسانس مكانيك

حدود سوابق: 17 سال

 سعید هدیه‌لو
سعید هدیه‌لو

فوق‌ليسانس‌ عمران

حدود سوابق: 19 سال

آرش مهاری
آرش مهاری

دکترای برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

علی شهروز راستگو
علی شهروز راستگو

فوق لیسانس مدیریت و لیسانس صنایع

حدود سوابق: 22 سال

 بهزاد غلامی سلطان احمدی
بهزاد غلامی سلطان احمدی

ليسانس برق قدرت

حدود سوابق: 14 سال

وحید حسنی زاده
وحید حسنی زاده

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 22 سال

 هما پاکدامن گوهری
هما پاکدامن گوهری

ليسانس برق

حدود سوابق: 19 سال

طاهره پویان فرد
طاهره پویان فرد

لیسانس برق - کنترل

حدود سوابق: 19 سال

هدا بیت مشعل
هدا بیت مشعل

فوق لیسانس MBA

حدود سوابق: 16 سال

علیرضا حسین
علیرضا حسین

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 36 سال

بهرام آق آتابای
بهرام آق آتابای

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 21 سال

مصطفی تندرو
مصطفی تندرو

لیسانس عمران

حدود سوابق: 16 سال

صادق رئیسی
صادق رئیسی

لیسانس صنایع

حدود سوابق: 14 سال

احمد بندار صاحبی
احمد بندار صاحبی

لیسانس ساختمان

حدود سوابق: 37 سال

مجید عمرانی فر
مجید عمرانی فر

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 31 سال

قاسم جهانگیری
قاسم جهانگیری

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 27 سال

 

مهرداد رضایی
مهرداد رضایی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 13 سال

فریبا اجاقلو
فریبا اجاقلو

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

سارا محمدی
سارا محمدی

فوق لیسانس صنایع

حدود سوابق : 6 سال

فریبا بذرافشان
فریبا بذرافشان

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

حدود سوابق: 22 سال

سمیه ساکی
سمیه ساکی

فوق لیسانس برق کنترل

حدود سوابق : 9 سال

فرشاد امینی
فرشاد امینی

فوق لیسانس شیمی

حدود سوابق: 18 سال

وحید شیخی
وحید شیخی

فوق لیسانس عمران

حدود سوابق: 12 سال

رضا بخردیان
رضا بخردیان

دکترای برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

سامان نصیری
سامان نصیری

دکترای برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

ماکان میجانی
ماکان میجانی

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق: 9 سال

عبدالرضا افشاری
عبدالرضا افشاری

لیسانس ساختمان

حدود سوابق: 20 سال

 مرتضی‌ بایسته
مرتضی‌ بایسته

فوق‌ديپلم‌ عمران

حدود سوابق: 34 سال

 کامبیز پژهان‌
کامبیز پژهان‌

فوق‌ديپلم‌ مكانيك

حدود سوابق: 30 سال

مجتبی کبریائی
مجتبی کبریائی

لیسانس زمین شناسی

حدود سوابق: 12 سال

سعید پور هادی
سعید پور هادی

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 22 سال

حسین رضایی رادفر
حسین رضایی رادفر

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 16 سال

مصطفی آزادخواه
مصطفی آزادخواه

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 15 سال

داوود میرزایی
داوود میرزایی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

یاسر بیدبو
یاسر بیدبو

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 4 سال

کاظم سرچاهی
کاظم سرچاهی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 12 سال

محمد حسین بهرامی
محمد حسین بهرامی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 9 سال

محسن رضایی رادفر
محسن رضایی رادفر

لیسانس برق مخابرات

حدود سوابق: 6 سال

مهدی سعیدی
مهدی سعیدی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 7 سال

مهدی شاه علیزاده
مهدی شاه علیزاده

لیسانس عمران

حدود سوابق: 13 سال

حسین حقایقی
حسین حقایقی

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 8 سال

وحید اکبری
وحید اکبری

لیسانس ساختمان

حدود سوابق: 7 سال

محمد غفاری
محمد غفاری

لیسانس الکترونیک

حدود سوابق: 8 سال

محمد بهبود
محمد بهبود

لیسانس ایمنی صنعتی

حدود سوابق: 9 سال

جابر کهن جامه
جابر کهن جامه

لیسانس عمران

حدود سوابق: 6 سال

محمد موسوی
محمد موسوی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 7 سال

یوسف برجی
یوسف برجی

فوق لیسانس معماری- لیسانس عمران

حدود سوابق: 11 سال