انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نیرو

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نیرو

با توجه به انتخاب آقای مهندس مجید روهینا بعنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نیرو، جلسه ای در تاریخ 1400/07/18 در سالن کنفرانس شرکت برگزار و از زحمات جناب آقای دکتر حمیدرضا حاجی محمدی انارکی مدیرعامل سابق شرکت تشکر گردید.

آقای مهندس روهینا که بیش از 23 سال سابقه حضور در شرکت مهندسین مشاور نیرو را دارد پیش از این نائب رئیس هیات مدیره، معاونت توسعه بازار و مدیر دپارتمان تولید نیرو شرکت مهندسین مشاور نیرو بوده است.

تاریخ درج : 1400/9/13 بازگشت به آرشیو