انتقال نیرو

انتقال نیرو

دپارتمان انتقال نیرو تاکنون در بسیاری از پروژه های پست و خطوط فشارقوی کشور فعالیت داشته و طیف وسیعی از خدمات مهندسی مرتبط با طراحی، ساخت، بهره برداری و بهینه سازی پست های فشارقوی و فوق توزیع و خطوط انتقال را ارائه داده است. مجموعه خدمات قابل ارائه این دپارتمان شامل موارد ذیل می باشد:

 • مطالعات اوليه و امكان سنجي
 • طراحي مفهومي و پايه
 • تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه
 • طراحي تفصيلي
 • ارزيابي پيمانكار
 • كنترل و بازبيني مدارك
 • نظارت بر خريد و عمليات اجرايي
 • نظارت بر راه‌اندازي و  بهره‌برداري

 

دپارتمان انتقال نیرو خدمات مهندسی مذکور را در گروه هایی تخصصی زیر ارائه می نماید:

 • پست های متداول فشارقوی و فوق توزیع (AIS)
 • پست های فشارقوی و فوق توزیع با عایق گاز (GIS)
 • پست های HVDC و پست های با سطوح ولتاژی بسیار بالا  EHV
 • پست های خاص همچون پست های کمپکت، موبایل و مدولار
 • خطوط انتقال فشارقوی و فوق توزیع متداول
 • خطوط انتقال خاص همچون خطوط با هادی پر ظرفیت HVDC و غیره

 

دپارتمان انتقال نیرو خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی مختلفی را بشرح ذیل تاکنون به کارفرمایان ارائه نموده است:

 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست‌های 400 کیلوولت (بیش از 7000 ولت آمپر)
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست‌های 230 کیلوولت (بیش از 8000 ولت آمپر)
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست‌های 132 کیلوولت (بیش از 2000 ولت آمپر)
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست‌های 63 کیلوولت (بیش از 8000 ولت آمپر)
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه احداث پست‌های 400 کیلوولت (بیش از 2000 ولت آمپر)
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه احداث پست‌های 400 کیلوولت (بیش از 4000 ولت آمپر)

 

توانمندی های دپارتمان انتقال نیرو

 1. مطالعات سيستمي و تدوين طرح جامع سيستم‌هاي اوليه و انتقال و فوق‌توزيع
 2. تدوين طرح جامع هوشمندسازي سيستم‌هاي اوليه و انتقال و فوق‌توزيع
 3. خدمات مهندسي و نظارت بر احداث پست‌ها و خطوط انتقال و فوق‌توزيع شامل مطالعات توجيهي و طراحي پايه، طراحي تفصيلي، همكاري در تأمين تجهيزات و خدمات مورد نياز، نظارت بر ساخت و احداث و نظارت بر آزمايشات راه‌اندازي
 4. بهينه‌سازي پست هاي انتقال و فوق‌توزيع
 5. خدمات مهندسي و نظارت پست‌ها و خطوط HVDC
 6. خدمات مهندسي و نظارت پست‌های GIS
 7. خدمات مهندسي و نظارت بر پست‌هاي خاص شامل تركيبي، دو طبقه، سرپوشيده و زيرزميني
 8. مطالعات محيط زيستي اثرات پست ها و خطوط انتقال و فوق‌توزيع مختلف و چگونگي كاهش اثرات آنها
 9. مطالعات ارزيابي و بهينه‌سازي پست ها و خطوط انتقال و فوق‌توزيع
 10. طرح كاهش اتصال كوتاه موردنياز پست‌هاي انتقال و فوق‌توزيع
 11. محاسبه و مطالعات پايائي و قابليت اطمينان پست هاي انتقال و فوق‌توزيع
 12. تدوين طرح جامع مديريت بحران و پدافند غيرعامل سيستم انتقال و فوق‌توزيع
 13. تدوين طرح جامع مهندسي مقاوم‌سازي تأسيسات انتقال و فوق‌توزيع
 14. تدوين نظام تعمير و نگهداري خطوط و پست‌هاي انتقال و فوق‌توزيع
 15. مهندسي ارزش در فعاليت‌هاي بخش انتقال و فوق‌توزيع
 16. تدوين مدل بومي نظام كنترل كيفيت و استانداردسازي تجهيزات انتقال و فوق‌توزيع
 17. تدوين طرح جامع كاهش تلفات انرژي در سيستم انتقال و فوق‌توزيع
 18. تدوين طرح جامع ارتباطات و مخابرات
 19. امكان‌سنجي افزايش ظرفيت خطوط انتقال و فوق‌توزيع مورد نياز
 20. آسيب‌شناسي خوردگي و پيري در تجهيزات انتقال و فوق‌توزيع و ارائه راه‌حل هاي بهينه در هر مورد
 21. تدوين طرح جامع نظارت بر بهره‌برداري
 22. تدوين طرح جامع نظارت بر تعميرات
 23. خدمات مهندسي حفاظت كاتديك براي شبكه انتقال و فوق‌توزيع
 24. مطالعات جامع جبران‌سازي توان راكتيو در شبكه انتقال و فوق‌توزيع
 25. مطالعات جامع سيستمي شبكه‌هاي انعطاف‌پذير (FACTS)
 26. تهيه استاندارد و دستورالعمل‌هاي اتصال منابع توليد پراكنده
 27. مطالعات امكان‌سنجي و جايابي مولدهاي پراكنده در شبكه‌هاي انتقال و فوق‌توزيع