انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

ردیف نام پروژه مشخصات قرارداد کارفرما تاریخ شروع مدت قرارداد وضعیت قرارداد
1 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه خورشیدی 1000 مگاواتی در منطقه مکران نیروگاه خورشیدی مدیریت و توسعه سرزمین مکران 1402 12 ماه در حال انجام
2 خدمات مهندسی نظارت عالیه جهت برگزاری مناقصات احداث نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی بهاباد و اردکان نیروگاه خورشیدی سی پی جی پارس 1402 6 ماه در حال انجام
3 انجام مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی نیروگاه خورشیدی مس سرچشمه رفسنجان 1401 2 ماه در حال انجام
4 مطالعات فاز شناخت احداث نیروگاه بادی در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد نیروگاه بادی آب منطقه ای یزد 1400 12 ماه در حال انجام
5 ارزیابی امکان سنجی و پتانسیل یابی احداث نیروگاه های خورشیدی بر روی تاسیسات اب شرب تهران نیروگاه خورشیدی تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران 1396 6 ماه خاتمه یافته
6 مطالعات جامع امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در محدوده استان های اصفهان و فارس نیروگاه خورشیدی مهندسی ری نیرو 1396 3 ماه خاتمه یافته
7 خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزی تامین برق خدمات انفورماتیک 1396 12 ماه خاتمه یافته
8 خدمات مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام افزایش دیماند گروه فرهیختگان زرنام 1396 6 ماه خاتمه یافته
9 بررسی، مشاوره، طراحی و برآورد حجمی و ریالی حداکثر توان تولیدی سیستم تامین برق به روش خورشیدی در کلیه ساختمان های اداری انرژی های نو گاز استان سمنان 1396 5 ماه خاتمه یافته
10 خدمات مشاوره ممیزی انرژی 6 پست منتخب فوق توزیع و انتقال حوزه برق منطقه ای تهران ممیزی انرژی برق منطقه ای تهران 1395 8 ماه خاتمه یافته
11 نظارت براجراي قرارداد خريد، نصب و راه اندازي سامانه های فتوولتائيك سامانه فتوولتائيك توزيع برق تهران بزرگ 1394 12 ماه خاتمه یافته
12 طرح اپراتور ملی هوشمند اپراتور ملی سازمان بهره وري انرژي ايران 1394 6 ماه خاتمه یافته
13 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه سیکل ترکیبی CCHP پردیس نیروگاه پردیس رعد انرژی آریا 1394 18 ماه خاتمه یافته
14 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه بادی (منطقه منجیل) نیروگاه بادی پایه گذاران ایده های توانمند 1394 5 ماه خاتمه یافته
15 مشاوره وبررسي اسناد مناقصه و انتخاب پيمانكار و نظارت كارگاهی احداث سامانه های فتوولتائيك سامانه فتوولتائيك توزيع برق استان مركزی 1393 12 ماه خاتمه یافته
16 مشاوره افزايش ديماند ستاد فرماندهي ناجا افزایش دیماند نيروي انتظامي 1393 6 ماه خاتمه یافته
17 ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت پروژه های مرتبط با انرژی های نو انرژی های نو توزيع نيروي برق شمال كرمان 1393 12 ماه خاتمه یافته
18 نظارت كارگاهي احداث سامانه هاي فتوولتائيك سامانه فتوولتائيك توزيع برق تهران بزرگ 1392 12 ماه خاتمه یافته
19 تهیه طرح تفضیلی نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه توام برق و حرارت نیروگاه طرشت سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) 1384 6 ماه خاتمه یافته
20 خدمات مهندسی امکان سنجی و برآورد میزان انرژی قابل استحصال از نیروگاه مشهد و اجرای طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودت نیروگاه مشهد برق منطقه ای خراسان 1384 3 ماه خاتمه یافته
21 خدمات مهندسی ساختمان مایع سازی هیدروژن نیروگاه خورشیدی وزارت نیرو 1380 6 ماه خاتمه یافته
22 تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزی و نظارت عالیه و کارگاهی بر آن نیروگاه خورشیدی وزارت نیرو 1378 36 ماه خاتمه یافته
23 خدمات مهندسی برای طراحی ساختمانها و موارد جنبی پروژ های هیدروژن سازی و نیروگاه 45 کیلوواتی فتوولتائیک نیروگاه فتوولتائیک سازمان انرژی های نو ایران 1378 6 ماه خاتمه یافته
24 خدمات مهندسی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزی نیروگاه خورشیدی وزارت نیرو 1375 19 ماه خاتمه یافته